Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Kvarnen
Kvarnbyggnaden har ursprungligen stått vid Olån, c:a 300 m härifrån. De vanligaste bäckkvarnarna var s.k. skvaltkvarnar men den här är en hjulkvarn. Skvaltkvarnen har en vertikal axel, som går rakt ner under kvarnhuset, där det finns ett propellerliknande skovelhjul.
På den här hjulkvarnen sitter drivanordningen/vattenhjulet utanpå och axeln är horisontell. För att få till en vertikal axel måste man då ordna en vinkelväxel för att överföra kraften från kvarnhjulet till kvarnaxeln.
Hjulet till den här kvarnen är ett s.k. överfallshjul. Det betyder att vattnet leds fram till hjulet i överkant. Skovelanordningen på hjulet är utformad som små vattentäta kar som fylls med vatten och följer med rotationen ner till bottennivån där det töms varvid hjulet roterar. Själva kvarnen ser inuti ut som alla andra små bäckkvarnar. Den undre kvarnstenen ligger fast på ett mycket kraftigt bord. Den övre kvarnstenen är den som roterar.
Dörren till kvarnen är tillverkad av en enda stock men den är kluven och gjord på ett speciellt sätt, där själva gångjärnen är integrerade med träet i dörrbladet. Dörrbladet i sig är hopsatt med en utväxt gren från det träd som virket tagits ifrån.
Takkonstruktionen är väldigt unik. Det är ett torvtak, och för att få ett torvtak att ligga kvar, har man en stoppanordning längst ner på varje takhalva. Stocken som ligger där kallas för torvstock. Stocken ska ligga mot något som kallas torvstock-krokar. De brukar vara gjorda av en enda vinkel, men i det här fallet har man låtit hela rotsystemet sitta kvar på den nedre kroken. Hur man kommit på hur man ska göra det här är svårt att förstå, men dekorativt är det.
Kvarn