Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Härbre eller stabbur
Ursprungligt byggår: Flera årtal förekommer i den åldersbestämning som gjorts med dendrocronologisk metod. Timmerstockar avverkade 1785, 1800, 1801, och 1813 finns i väggarna.

Tidigare ägare har varit Jolesgården i Idrebyn. Senare den s.k. Bolagsgården. Byggnaden kom att flyttas 1960 då samtliga gamla hus revs för att ge plats åt nuvarande kommunalhuset.

Om det fanns mer än ett härbre vid en gård vilket var vanligt, kunde det ena användas för förvaring av matvaror och det andra för kläder och dokument som tillhörde gården.

Härbret flyttades slutligen till Fjällbondegården 2018.
Härbre 2