Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Ladugården/fjöset och ladan
Det här är en vinterlagård eller vinterfjös. Sommarfjöset var en enklare byggnad som man brukade ställa ett litet stycke från gårdstunet.
Det är svårt att hitta gamla lagårdar i bra skick. Därför har vi timrat en ny lagård efter gammalt mönster; obearbetat rundtimmer som vi bara knutat ihop och lagt tätning emellan av husmossa. Yttertaket är ett torvtak. Det var vanligt på alla byggnader som, i någon mån, skulle värmas eller hålla värme. Snön blev liggande på taket under hela vintern. Den isolerade, vilket också torven gjorde. Lagårn har fyra båsplatser och det finns utrymme för fler djur; kalvar får eller getter.
I lagårn finns en hylla, en så kallad mossgäll, där man la renlav/vitmossa för att tina upp vintertid. Laven, som plockades på fjället sent på hösten vid fuktigt väder, fraktades hem som vinterfoder åt korna. Laven knådades ihop till längder på 3 meter eller mer, som fick frysa och fraktas hem på vintern. Väl hemma sågades ”limporna” isär med en timmersvans i tjocka skivor som sedan bars in i lagårn, där de fick tina upp. Korna tyckte mycket om mossan/laven, eftersom de åt den före höet den blandats med.
För att fästa kornas bindslen högg man hål i timmerstockarna och trädde kättingarna igenom och låste på så sätt. Både dörr- och låsanordning är en blandning av smide och trä.
Ladan är avsedd för att förvara hö i. Det ska vara lite lagom glest mellan stockarna så att höet inte blir fuktigt utan det ska lufta ordentlig. Här finns en körbrygga som man kan köra upp på. Där kör man upp ett lass och så tippar man alltihop rakt ner i ladan.
Fjös