Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Stallet med ladan
Ladan vid stallet är hitfraktad från byn Storsätern och är byggd någon gång i början på 1800-talet. Den var i mycket dåligt skick, när vi tog hand om den, men där fanns många intressanta inskriptioner i ladan på stockar och takåsar. Årtal från mitten av 1800-talet och från människor som man känner igen. Vissa har emigrerat och många har blivit kvar i området.
Det var vanligt att man skrev något just i lador. För att köra in höet brukade ungdomarna få hålla till i ladan, dels för att ta emot höet, som man fraktade dit, men också för att trampa ihop det så det gick in så mycket som möjligt. Ibland kunde det dröja en liten stund mellan varje påfyllning och då passade man på att skriva sitt namn, årtal och ibland också datum där. Då brukade de finnas högt uppe i byggnaden; uppe vid nocken helst.
Stallet, som den här ladan tillhör, är från gården i Sågliden. Det är byggt 1923 och det är av Erik i Sågliden. Vi kallar honom så för att skilja honom från Sag-Erik, som byggde bostadshuset. Det är timrat i en timmerteknik som kallas sinkknutning eller laxknutning.
Stallet är gjort för tre hästar och det är byggt med två ingångar. En dörr till det s.k. bakstallet, där hästarna togs in. Den främre dörren är litet mindre och det var där man tog in foder till hästarna. Det kallar man för framstall.
Att man byggde nytt stall berodde på att det gamla stallet blev så skadat av en brand, att man bytte ut det och byggde nytt.
Stall