Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Störröset
Störröset är en gammal byggnad från Storsätern. Byggnadsåret är1772 liksom mejeribuas. Den ena är åldersbestämd med dendrokronologisk dateringsmetod och det finns årtal kvar på byggnaden. Båda byggnaderna ska ha varit byggda samtidigt.
Störröset var i mycket dåligt skick när vi tog hand om det. Vi fick byta många stockar. I väggen mot norr har alla stockar bytts ut utom en som var brukbar.
Till skillnad från en del andra sådana här störrös har den här en murad skorsten. På senare tid satte man in en s.k. rundovn. Det är en norsk spis lämplig för att baka tunnbröd i stora kakor. Annars var det vanligt att man hade eldstad mitt på golvet, där man eldade på en murad upphöjning, eldpall, och det fanns en öppning ut genom taket som förde ut röken.
Störröset kunde ha ett litet fönster för att kunna vädra och ha lite kontakt med omgivningen utanför. Golvet är bara ett jordgolv och yttertaket är torvbelagt.
Ett sådant här störrös användes till mycket på gårdar och på fäbodar. Man använde det när man tvättade kläder, när man bakade och när man ystade. Man till och med bodde i störröset ibland. När man bodde på fäbodar och lämnade dem på hösten skulle störröset alltid lämnas olåst. Någon som passerade kanske behövde tak över huvudet. Det skulle också finnas lite torr ved inne i störröset så man kunde starta uppvärmningen.
De här två byggnaderna, störröset och mejeribua har tillhört Storsäterns första bebyggelse och fanns väster om Grövelån, en bit nedanför klockstapeln. Där finns numera en hängbro för gående, men tidigare fanns en riktig bro över ån.
Störrös