Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Vedboden
Vedboden är en byggnad som ursprungligen stått nere i Idre by, på en plats som heter Ormegga. Den blev uppflyttad hit och det var meningen att den skulle bli en ersättningsbyggnad på fäboden Valdalsbygget. Men så blev det inte utan nu står den här och ska användas som vedbod. I Idre användes den som lada.
Det är lätt att se tillverkningstekniken i sådana här byggnader. Vedboden är timrad med s.k. rännknutar. Om man tittar på knutarna, så ser man att många av knutskallarna har ramlat bort. Det var väldigt typiskt för just rännknutarna. Det var inget bra sätt att knyta samman timmerstockar på.
Konstruktionen blev väldigt vek, knutarna ramlade gärna bort och det berodde på att när man högg knuten, så högg man ända in till märgen på översidan av stocken som sist var ditlagd. Har man huggit ända in till märgen så försvagas stocken och det är väldigt lätt att den spricker och knutskallarna ramlar bort. Har de inte ramlat bort tidigare, så ramlar de bort när man ska flytta huset och tar isär stockarna. Därför, när man plockar isär ett hus gjort med rännknutar, ska man rusta sig med ett antal säckar för att förvara knutskallarna i. Med lite lim och spik kan man faktiskt sätta tillbaka dem och de fungerar faktiskt igen.
Vedbod