Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Bostadshuset
Bostadshuset kommer från Sågliden, 7 km härifrån. Det finns målningar i huset där man kan läsa att huset är byggt i året 1866 och målat i året 1884.
Vi plockade isär huset för att kunna flytta det. Det var panelat både in- och utvändigt med handhyvlade paneler. Varje bit i byggnaden märkte vi och sorterade upp. Det rör sig om tusentals träbitar. Allt som var möjligt att återanvända har vi använt, men många stockar fick lov att bytas, längst ner i första hand, men även längre upp i byggnaden, nära taket och skorstenen, fanns det mycket skador.
Varför byggde man ett så stort hus? Det var troligast styrt av att på den här tiden fanns inga vägar i området. Det fanns bara gångstigar åt alla håll. Ändå var många människor i rörelse här. Man kom från Idrehållet och vandrade upp i dalgången, eller man kom från Norge och besökte oss. Det var ju ganska stora avstånd och det krävdes övernattningar för de besökande.
Här var många människor i rörelse: gårdfarihandlare, predikanter och prästen. Provinsialläkaren var uppe minst en gång per månad och ibland behövdes även barnmorskan.
Det var inte helt vanligt att husen var målade på den tiden men så var det här. Vi har målat både ut- och invändigt med linoljefärg och lagt ner mycken möda på att återskapa de kulörer som fanns förut. All målning var gjord av hemgjorda linoljefärger. När vi rev byggnaden tog vi också med oss skorstenen. Den var ju murad av natursten och murbruket var sannolikt lerbruk. Fönsterglaset till byggnaden har vi använt allt av som var möjligt. Det är handblåst fönsterglas i så gott som alla fönsterrutor.
Stugan

Stugan i Sågliden innan flytten
Stugan i Sågliden