Fjällbondegården vid Jotli
START    BYGGNADER    OM GÅRDEN
Stuga   Fjös  Stall   Störrös    Mejeribu    Härbre    Härbre2    Vedbod    Vadmalsstamp    Kvarn    Snickarbod  
Snickarbod
Byggnaden är troligen från 1940-talet och har ursprungligen använts som flyttbar skogsarbetarkoja.
Modifierad och anpassad för uthyrning till fjällturister på 1960-talet.

Huset är nu omgjort till snickarbod. Sådan brukade finnas på de flesta gamla gårdarna. Placeringen skulle vara utanför själva gårdstunet gärna i närheten av smedjan om den fanns.
Snickarbod